Prisliste


Manuellterapeut med driftsavtale med HELFO

Undersøkelse / 1.gangskonsultasjon, inntil 60 minutter

362,-

Behandling hos manuellterapeut

253,- / 313,-


Fysioterapeut uten driftsavtale med HELFO (Privat fysio)

Undersøkelse/ 1. gangs konsultasjon inntil 60 minutter

720,-

Behandling inntil 30 minutter

495-

Trykkbølgebehandling/ ESWT

700,-


Kiropraktor

Undersøkelse / 1. gangs konsultasjon

670,-

Behandling 20 min

445,-
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Såletilpasning

1250,-

Journalutskrift

85,-

Ekspedisjonsgebyr ved sending av henvisning, rekvisisjon ol. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

59,-

Nålbehandling (tillegg)

50,-

Teiping (tillegg)

60,-

Hygienetillegg

12,-


Du trenger ikke søke om frikort for helsetjenester. Frikortet kommer automatisk i posten etter at du har betalt kr 3 040,- i egenandeler for 2023. For mer info, se helsenorge.no.


Dersom du går til fysioterapeut med HELFO avtale, dekkes alle behandlingskostnader for registrerte yrkesskader, de som er i førstegangstjeneste, og for alle under 16 år. For de som betaler egenandel inngår det i frikortsordningen for helsetjenester.


For å gå til timebestilling, trykk på knappen under: