Sigve Ness

Fysioterapeut

Sigve er utdannet fysioterapeut ved NTNU i 2018 og har i tillegg bachelorgrad i samfunns- og idrettsvitenskap.

Han har kunnskap om forebyggende arbeidsstillinger og teknikk, samt forebygging og behandling av rygg, nakke og skuldre.

Sigve er opptatt av at pasientene skal få frem sine ressurser og ønsker å gi veiledning hvordan de skal bruke dette i hverdagen, både som forebyggende og behandlende tiltak.